Over ons

Over ons

Samen maken we er een groot feest van!

Kraamburo PVG hecht grote waarde aan de ontwikkeling van de kraamverzorgende. Het is één van de belangrijkste waarborgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Want een kraamverzorgende die lekker in haar vel zit, levert uitstekend werk. Kraamverzorgenden krijgen bij ons de ruimte zich te ontplooien. Via scholing, coaching, intervisie, informeel contact en gebruik van vakliteratuur en boeken. In het zorgproces staan de moeder en de pasgeboren baby centraal, maar ook de partner, eventuele andere kinderen en de in overleg gemaakte huishoudelijke taken zijn belangrijk. Het streven is dat na acht dagen kraamzorg de zorgvrager(s) weer voor zichzelf en het gezin kan zorgen. Daarvoor werkt PVG samen met de verloskundige, eventuele (huis)artsen, JGZ-verpleegkundige en ziekenhuizen.

Kraamburo PVG heeft een vast team van gediplomeerde kraamverzorgenden. Gemotiveerd, en professioneel verantwoordelijk. Hun enthousiasme is groot. De combinatie van deze betrokkenheid en van verzorgende, ondersteunende, adviserende, begeleidende en huishoudelijke taken vormt de grote kracht van kraamverzorgenden. Alles met het doel om er één groot feest van te maken!

Kraamburo PVG is actief in verschillende steden en dorpen in de regio Nijmegen, Noord-Oost Brabant en de kop van Limburg

Kwaliteitsgarantie

Alle kraamverzorgende hebben een landelijk erkend diploma Kraamverzorgende. Daarnaast bezitten wij certificaten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het werk van de kraamverzorgende:

 

HKZ

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) controleert of zorginstellingen voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. PVG is HKZ-gecertificeerd, zodat we de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

WHO/UNICEF certificaat ‘Zorg voor borstvoeding’

Sinds 1991 beschermen, bevorderen en ondersteunen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF borstvoeding wereldwijd. Alle ouders moeten kunnen rekenen op goede voorlichting en begeleiding. Instellingen die de tien internationale vuistregels rond de begeleiding bij borstvoeding toepassen, verwerven het internationale WHO/UNICEF-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. PVG heeft dit in oktober 2004 behaald.

Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)

Het kenniscentrum kraamzorg draagt zorg voor de professionalisering van de kraamverzorgenden. Iedere kraamverzorgende van PVG is geregistreerd bij het kwaliteitsregister van het KCKZ. Iedere kraamverzorgende van PVG is dus in staat om jou de professionele zorg te bieden die jij nodig hebt.

Erkend Leerbedrijf

PVG is een Erkend Leerbedrijf, waar kraamverzorgenden in opleiding praktijkervaring op kunnen doen. Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven richt zich op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. 

Eerste Hulp bij Kinder Ongelukken (EHBKO)

Al onze kraamverzorgenden kunnen eerste hulp verlenen bij ‘alledaagse ongelukjes’; volgens de ABC-methodiek het kind benaderen, adequaat de vitale functies beoordelen en de noodzakelijke levensreddende handelingen toepassen; de juiste hulpverlener alarmeren in verschillende situaties.

PREM Geboortezorg

Alle geboortezorg organisaties in Nederland gebruiken de vragenlijst ‘PREM Geboortezorg’ om de ervaring van cliënten te meten. Elke kraamvrouw die een levensvatbare baby heeft gekregen ontvangt deze korte vragenlijst per mail. De verloskundige informeert je over de PREM en geeft jouw mailadres door na je bevalling. Indien je niet deel wilt nemen kun je dit bij jouw verloskundige doorgeven.

De vragenlijst bestaat uit 14 vragen over de zorg die je hebt ontvangen van jouw verloskundige, het ziekenhuis en de kraamzorg organisatie. De uitkomsten worden verwerkt door Perined/Mediquest: een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij deelt de anonieme uitkomsten met de organisaties van wie jij zorg hebt ontvangen, en landelijke partijen die de data gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg.

Meer weten? Bekijk: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/prem-geboortezorg/