Kraamzorg

Kraamzorg

Steun en toeverlaat

De kraamverzorgende is de steun en toeverlaat van jou en jouw gezin in een bijzondere, kwetsbare en emotionele periode. Ze assisteert de verloskundige bij de bevalling thuis. Tot twee uur na de bevalling observeert ze moeder en kind nauwkeurig. Daarna maakt ze samen met jou afspraken over hoe je de verdere kraamperiode ingevuld wilt zien. Daarbij stelt ze jouw behoeften en die van je gezin voorop. Overigens blijft de verloskundige of huisarts, zowel tijdens als na de bevalling, de eindverantwoordelijke voor de medische behandeling. 

Werkzaamheden

In de kraamperiode houdt de kraamverzorgende de gezondheid en het welzijn van jou en je pasgeboren kindje nauwlettend in het oog. Ze biedt brede ondersteuning. Zo geeft ze algemene gezondheidsvoorlichting en merkt mogelijke problemen op. De kraamverzorgende ziet er ook op toe dat de hielprik uitgevoerd wordt. Daarnaast verricht ze licht huishoudelijk werk. Ook de partner en eventuele broertjes en/of zusjes worden niet vergeten.

Voor de rapportage stelt PVG het zogenaamde kraamdossier beschikbaar. Alle belangrijke zaken tijdens de bevalling en de kraamperiode komen hierin te staan, ook met het oog op latere zorg. Bijzonderheden over moeder en kind komen in het dossier, dat een onderdeel is van de Gedragen Zorg, die je bij de intake ontvangt. Belangrijk, en wellicht ook nog eens leuk voor later.

Uren kraamzorg

Jouw zorgvraag voor jezelf, kind en gezin leggen we naast onze mogelijkheden. Zo stemmen we samen met jou het aantal benodigde uren en de invulling af. Speciaal hiervoor is het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) ontwikkeld. Zo kan voor iedereen in Nederland, in elke individuele situatie, kraamzorg op maat berekend worden. Binnen deze richtlijnen heeft PVG voldoende ruimte om persoonlijke aandacht te geven en dát te bieden wat jij als kraamvrouw wenst. De basis is 49 uur kraamzorg. Afhankelijk van je situatie en je persoonlijke omstandigheden kan de verloskundige, in overleg met de kraamverzorgende, het aantal uren kraamzorg zonodig aanpassen.

 

Nazorg pasgeborene

Mocht je je kraamtijd samen met je kindje in het ziekenhuis doorbrengen, dan vergoeden sommige zorgverzekeraars dit in het aanvullende pakket ‘nazorg pasgeborene’. Bij thuiskomst is het fijn om ook daar een goede start te kunnen maken. Daarom helpen wij je om thuis vertrouwd te raken met de zorg voor je kindje. Het aantal uren is afhankelijk van je zorgverzekeraar en wordt met jou afgestemd.

 

Luxe kraamzorg

Sommige zorgverzekeraars vergoeden in het aanvullende pakket ‘luxe kraamzorg’. Denk aan kraamzorguren bij complicaties of, zoals eerder beschreven, bij nazorg pasgeborene. Je kunt deze uren als extra zorg invullen. Dit kan in vele vormen, maar het moet wél direct met kraamzorg te maken hebben. Deze zorg kan ingezet worden als de geïndiceerde zorg onvoldoende blijkt te zijn. Deze invulling gebeurt in goed overleg.

 

Verplaatste kraamzorg

Het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer biedt de mogelijkheid tot verplaatste kraamzorg. Als je kind op de couveusesuite verblijft in het Maasziekenhuis en jij uit het ziekenhuis ontslagen bent, mag je bij je kindje op de couveusesuite verblijven. Jij ontvangt dan als kraamvrouw de zorg van één van onze kraamverzorgenden. De zorg voor het kind wordt verleend door de verpleegkundigen van de afdeling Kind. Zo blijven moeder en kind dag en nacht bij elkaar en wordt de zorg niet ‘onderbroken’. Als het medisch mogelijk is, zal de kraamverzorgende ondersteuning geven, zoals begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Voeding

Welke voeding je je kindje gaat geven, bepaal je zelf. Ook nu is het belangrijk jezelf te informeren en hierna terug te gaan naar je gevoel. Beslis je vanuit je gevoel, dan is dit de juiste keuze. Daarbij mag je voortdurend rekenen op toegewijde begeleiding door de kraamverzorgende. Tijdens de kraamtijd krijg je van haar uitgebreide informatie over kunstvoeding. Vóór die tijd willen we je graag informeren over borstvoeding.

Heel natuurlijk…
Borstvoeding geven is een natuurlijk proces: je doet het bijna als vanzelf. Ruim tachtig procent van de (aanstaande) moeders kiest ervoor. Het is de meest natuurlijke voeding, gemaakt voor baby’s. Het bevat precies de juiste voedingsstoffen, antistoffen, groeihormonen en levende cellen die een baby nodig heeft. Borstvoeding geven is een klein feestje voor moeder en kind. Het kind gedijt goed op de moederwarmte, de bescherming en het slokje troost. Hier wordt de basis gelegd voor een veilige hechting. Alle voordelen worden beschreven in onze informatiemap Gedragen Zorg die je bij het intakegesprek ontvangt.

Begeleiding
Niettemin zijn goede begeleiding, vooral de eerste dagen na de bevalling, en de juiste informatie heel belangrijk voor het slagen ervan. Als je borstvoeding wilt gaan geven, zal de kraamverzorgende je tijdens de kraamperiode begeleiden en adviseren. Mocht het nodig zijn, dan kan zij altijd de lactatiekundige raadplegen.

Informatieavond Borstvoeding
Ten slotte biedt Lactatiekundige Jolijn van der Locht een informatie avond aan.
Meer informatie vind je hier

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in de Geboortezorg. Deze ‘ketenpartners’ zijn alle organisaties waar je mee te maken krijgt tijdens en na je zwangerschap. Denk aan je verloskundige, het ziekenhuis en het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

 

Verloskundige

Omdat de verloskundige eindverantwoordelijke is voor de gezondheid van moeder en kind, onderhouden we tijdens jouw zwangerschap en de kraamweek nauw contact met je verloskundige. Zo komt de verloskundige tijdens de kraamweek meerdere malen bij je op bezoek, en wordt ze ingelicht over eventuele bijzonderheden. Zo zorgen we samen voor een optimale bewaking van jouw gezondheid.

 

Jeugdgezondheidszorg

Wanneer de kraamperiode of kraamtijd ten einde loopt, schrijft de kraamverzorgende een overdracht naar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit is een vanzelfsprekend vervolg op de kraamzorg en wordt met jou besproken. De JGZ-verpleegkundige neemt dan formeel de zorg van je kind over. Door deze overdracht weet de JGZ-verpleegkundige precies hoe de bevalling en de kraamperiode verlopen zijn en loopt de ene zorg vloeiend in de andere over.

Soms is het goed om al tijdens je zwangerschap in contact te komen met de JGZ, bijvoorbeeld door bijzondere omstandigheden binnen het (toekomstige) gezin of wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de komst van het kindje extra aandacht nodig heeft. Soms kunnen ouders in de nieuwe situatie wel wat aanvullende steun gebruiken. Onze kraamverzorgende zal ogen en oren open houden. Mocht extra aandacht in relatie tot de zorg van je kindje gewenst zijn, dan kun je dit ook al vooraf, tijdens het persoonlijke gesprek, met ons bespreken.

 

Ziekenhuizen

Ook werken we samen met de ziekenhuizen. Met name als je in het ziekenhuis wilt bevallen, is het fijn als de lijntjes kort zijn. Meer informatie hierover vind je hier. Ten slotte biedt het Maasziekenhuis in bijzondere situaties ook verplaatste kraamzorg, waarbij we in het ziekenhuis kraamzorg kunnen bieden.

Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

Om deze samenwerkingen en afspraken goed af te kunnen stemmen, zijn er rond iedere regio of ziekenhuis, samenwerkingsverbanden (VSV’s) opgericht. In deze VSV’s treden alle zorgverleners in de geboortezorg gezamenlijk in overleg, organiseren symposia om kennis te delen, en werken aan projecten om de samenwerking nog beter in te zetten.

PVG neemt deel aan drie VSV’s. In de regio Uden wordt vanuit het Bernhoven Ziekenhuis samengewerkt in VSV Kiem. VSV Samen omvat regio Nijmegen, vanuit beiden het CWZ en het Radboud Ziekenhuis. VSV Boxmeer Bevalt Beter werkt samen vanuit het Maasziekenhuis Pantein.

Hoe deze samenwerking er voor jou uit ziet, is voor heel Nederland vastgelegd in de brochure van de Integrale Geboortezorg Standaard. Daarnaast heeft iedere VSV een eigen regionale website waar je meer informatie kunt vinden.

 

www.boxmeerbevaltbeter.nl

www.samennijmegen.nl

www.kiemgeboortezorg.nl

Na de kraamtijd

Na de verzorgde kraamtijd blijf je nog vijf weken kraamvrouw. Mochten er vragen zijn over de verzorging of voeding van je baby, dan kun je terecht bij de JGZ-verpleegkundige. Zijn er medische vragen, dan kun je je huisarts raadplegen. Vragen over borstvoeding kun je stellen bij één van de vrijwillige borstvoeding organisaties of een lactatiekundige.

Daarnaast willen wij ook van jóu leren! Daarom willen we je vragen het evaluatieformulier in te vullen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zo kunnen we ons in de toekomst nóg beter inzetten voor optimale kraamzorg!

Ten slotte kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over je kraamverzorgende of dat je je niet bij haar op je gemak voelt. Het is fijn als je dit met haar kunt bespreken, maar we begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is. Neem dan contact met ons op en wij zoeken samen met jou een oplossing. Wij willen immers dat je geniet van je kraamtijd en met alle vertrouwen onze zorg kunt ontvangen.

Werkzaamheden

Uren kraamzorg

Voeding

Samenwerking

Na de kraamtijd

Werkzaamheden

In de kraamperiode houdt de kraamverzorgende de gezondheid en welzijn van jou en je pasgeboren kindje nauwlettend in het oog. Ze biedt brede ondersteuning. Zo geeft ze algemene gezondheidsvoorlichting en merkt mogelijke problemen op. De kraamverzorgende ziet er ook op toe dat de hielprik uitgevoerd wordt. Daarnaast verricht ze licht huishoudelijk werk. Ook de partner en eventuele broertjes en/of zusjes worden niet vergeten.

Voor de rapportage stelt PVG het zogenaamde kraamdossier beschikbaar. Alle belangrijke zaken tijdens de bevalling en de kraamperiode komen hierin te staan, ook met het oog op latere zorg. Bijzonderheden over moeder en kind komen in het dossier, dat een onderdeel is van de Gedragen Zorg, die je bij de intake ontvangt.  Belangrijk, en wellicht ook nog eens leuk voor later.

Uren kraamzorg

Jouw zorgvraag voor jezelf, kind en gezin leggen we naast onze mogelijkheden. Zo stemmen we samen met jou het aantal benodigde uren en de invulling af. Speciaal hiervoor is het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) ontwikkeld. Zo kan voor iedereen in Nederland, in elke individuele situatie, kraamzorg op maat berekend worden. Binnen deze richtlijnen heeft PVG voldoende ruimte om persoonlijke aandacht te geven en dát te bieden wat jij als kraamvrouw wenst. De basis is 49 uur kraamzorg. Afhankelijk van je situatie en je persoonlijke omstandigheden kan de verloskundige, in overleg met de kraamverzorgende, het aantal uren kraamzorg zonodig aanpassen.

 

Nazorg pasgeborene

Mocht je je kraamtijd samen met je kindje in het ziekenhuis doorbrengen, dan vergoeden sommige zorgverzekeraars dit in het aanvullende pakket ‘nazorg pasgeborene’. Bij thuiskomst is het fijn om ook daar een goede start te kunnen maken. Daarom helpen wij je om thuis vertrouwd te raken met de zorg voor je kindje. Het aantal uren is afhankelijk van je zorgverzekeraar en wordt met jou afgestemd.

 

Luxe kraamzorg

Sommige zorgverzekeraars vergoeden in het aanvullende pakket ‘luxe kraamzorg’. Denk aan kraamzorguren bij complicaties of, zoals eerder beschreven, bij nazorg pasgeborene. Je kunt deze uren als extra zorg invullen. Dit kan in vele vormen, maar het moet wél direct met kraamzorg te maken hebben. Deze zorg kan ingezet worden als de geïndiceerde zorg onvoldoende blijkt te zijn. Deze invulling gebeurt in goed overleg.

 

Verplaatste kraamzorg

Het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer biedt de mogelijkheid tot verplaatste kraamzorg. Als je kind op de couveusesuite verblijft in het Maasziekenhuis en jij uit het ziekenhuis ontslagen bent, mag je bij je kindje op de couveusesuite verblijven. Jij ontvangt dan als kraamvrouw de zorg van één van onze kraamverzorgenden. De zorg voor het kind wordt verleend door de verpleegkundigen van de afdeling Kind. Zo blijven moeder en kind dag en nacht bij elkaar en wordt de zorg niet ‘onderbroken’. Als het medisch mogelijk is, zal de kraamverzorgende ondersteuning geven, zoals begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Voeding

Welke voeding je je kindje gaat geven, bepaal je zelf. Ook nu is het belangrijk jezelf te informeren en hierna terug te gaan naar je gevoel. Beslis je vanuit je gevoel, dan is dit de juiste keuze. Daarbij mag je voortdurend rekenen op toegewijde begeleiding door de kraamverzorgende. Tijdens de kraamtijd krijg je van haar uitgebreide informatie over kunstvoeding. Vóór die tijd willen we je graag informeren over borstvoeding.

Heel natuurlijk…
Borstvoeding geven is een natuurlijk proces: je doet het bijna als vanzelf. Ruim tachtig procent van de (aanstaande) moeders kiest ervoor. Het is de meest natuurlijke voeding, gemaakt voor baby’s. Het bevat precies de juiste voedingsstoffen, antistoffen, groeihormonen en levende cellen die een baby nodig heeft. Borstvoeding geven is een klein feestje voor moeder en kind. Het kind gedijt goed op de moederwarmte, de bescherming en het slokje troost. Hier wordt de basis gelegd voor een veilige hechting. Alle voordelen worden beschreven in onze informatiemap Gedragen Zorg die je bij het intakegesprek ontvangt.

Begeleiding
Niettemin zijn goede begeleiding, vooral de eerste dagen na de bevalling, en de juiste informatie heel belangrijk voor het slagen ervan. Als je borstvoeding wilt gaan geven, zal de kraamverzorgende je tijdens de kraamperiode begeleiden en adviseren. Mocht het nodig zijn, dan kan zij altijd de lactatiekundige raadplegen.

Informatieavond Borstvoeding
Ten slotte biedt Lactatiekundige Annelies van den Heuij een informatie avond aan.
Meer informatie vind je hier

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in de Geboortezorg. Deze ‘ketenpartners’ zijn alle organisaties waar je mee te maken krijgt tijdens, en na je zwangerschap, zoals je verloskundige, het ziekenhuis, en het consultatiebureau van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

 

Verloskundige

Omdat de verloskundige eindverantwoordelijke is voor de gezondheid van moeder en kind, onderhouden we tijdens jouw zwangerschap en de kraamweek nauw contact met je verloskundige. Zo komt de verloskundige tijdens de kraamweek meerdere malen bij je op bezoek, en wordt ze ingelicht over eventuele bijzonderheden. Zo zorgen we samen voor een optimale bewaking van jouw gezondheid.

 

Jeugdgezondheidszorg

Wanneer de kraamperiode of kraamtijd ten einde loopt, schrijft de kraamverzorgende een overdracht naar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit is een vanzelfsprekend vervolg op de kraamzorg en wordt met jou besproken. De JGZ-verpleegkundige neemt dan formeel de zorg van je kind over. Door deze overdracht weet de JGZ-verpleegkundige precies hoe de bevalling en de kraamperiode verlopen zijn en loopt de ene zorg vloeiend in de andere over.

 

Soms is het goed om al tijdens je zwangerschap in contact te komen met de JGZ, bijvoorbeeld door bijzondere omstandigheden binnen het (toekomstige) gezin of wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de komst van het kindje extra aandacht nodig heeft. Soms kunnen ouders in de nieuwe situatie wel wat aanvullende steun gebruiken. Onze kraamverzorgende zal ogen en oren open houden. Mocht extra aandacht in relatie tot de zorg van je kindje gewenst zijn, dan kun je dit ook al vooraf, tijdens het persoonlijke gesprek, met ons bespreken.

 

Ziekenhuizen

Ook werken we samen met de ziekenhuizen. Met name als je in het ziekenhuis wilt bevallen, is het fijn als de lijntjes kort zijn.Meer informatie hierover vind je hier. Ten slotte biedt het Maasziekenhuis in bijzondere situaties ook verplaatste kraamzorg, waarbij we in het ziekenhuis kraamzorg kunnen bieden.

Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

Om deze samenwerkingen en afspraken goed af te kunnen stemmen, zijn er rond iedere regio of ziekenhuis, samenwerkingsverbanden (VSV’s) opgericht. In deze VSV’s treden alle zorgverleners in de geboortezorg gezamenlijk in overleg, organiseren symposia om kennis te delen, en werken aan projecten om de samenwerking nog beter in te zetten.

PVG neemt deel aan drie VSV’s. In de regio Uden wordt vanuit het Bernhoven Ziekenhuis samengewerkt in VSV Kiem. VSV Samen omvat regio Nijmegen, vanuit beiden het CWZ en het Radboud Ziekenhuis. VSV Boxmeer Bevalt Beter werkt samen vanuit het Maasziekenhuis Pantein.

Hoe deze samenwerking er voor jou uit ziet, is voor heel Nederland vastgelegd in de brochure van de Integrale Geboortezorg Standaard. Daarnaast heeft iedere VSV een eigen regionale website waar je meer informatie kunt vinden.

 

www.boxmeerbevaltbeter.nl

www.samennijmegen.nl

www.kiemgeboortezorg.nl

Na de kraamtijd

Na de verzorgde kraamtijd blijf je nog vijf weken kraamvrouw. Mochten er vragen zijn over de verzorging of voeding van je baby, dan kun je terecht bij de JGZ-verpleegkundige. Zijn er medische vragen, dan kun je je huisarts raadplegen. Vragen over borstvoeding kun je stellen bij één van de vrijwillige borstvoeding organisaties of een lactatiekundige.

Daarnaast willen wij ook van jóu leren! Daarom willen we je vragen het evaluatieformulier in te vullen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zo kunnen we ons in de toekomst nóg beter inzetten voor optimale kraamzorg!

Ten slotte kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over je kraamverzorgende of dat je je niet bij haar op je gemak voelt. Het is fijn als je dit met haar kunt bespreken, maar we begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is. Neem dan contact met ons op en wij zoeken samen met jou een oplossing. Wij willen immers dat je geniet van je kraamtijd en met alle vertrouwen onze zorg kunt ontvangen.