Kwaliteitsgarantie

Alle kraamverzorgende hebben een landelijk erkend diploma Kraamverzorgende. Daarnaast bezitten zij certificaten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het werk van de kraamverzorgende:

Eerste Hulp bij Kinder Ongelukken (EHBKO)

Al onze kraamverzorgenden kunnen eerste hulp verlenen bij ‘alledaagse ongelukjes’; volgens de ABC-methodiek het kind benaderen, adequaat de vitale functies beoordelen en de noodzakelijke levensreddende handelingen toepassen; de juiste hulpverlener alarmeren in verschillende situaties.

WHO/UNICEF certificaat ‘Zorg voor borstvoeding’

Sinds 1991 beschermen, bevorderen en ondersteunen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF borstvoeding wereldwijd. Alle ouders moeten kunnen rekenen op goede voorlichting en begeleiding. Instellingen die de tien internationale vuistregels rond de begeleiding bij borstvoeding toepassen, verwerven het internationale WHO/UNICEF-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. PVG heeft dit in oktober 2004 behaald.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) controleert of zorginstellingen voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen. PVG is HKZ-gecertificeerd, zodat we de hoogste kwaliteit kunnen garanderen.

Erkend Leerbedrijf

PVG is een Erkend Leerbedrijf, waar kraamverzorgenden in opleiding praktijkervaring op kunnen doen. Calibris is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven richt zich op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

CQ-index

Eens per twee jaar worden de klantervaringen van PVG gemeten en geanalyseerd met de CQ-index. De uitkomsten van 2013 zijn zeer positief onder de kraamvrouwen en PVG scoort voor alle indicatoren beter dan het landelijk gemiddelde.  De kraamverzorgende van PVG zijn beoordeeld met een 9,1 en de organisatie krijgt het rapportcijfer 9.