Extra kraamzorg

Nazorg pasgeborene

Mocht je je kraamtijd samen met je kindje in het ziekenhuis doorbrengen, dan vergoeden sommige zorgverzekeraars dit in het aanvullende pakket ‘nazorg pasgeborene’. Bij thuiskomst is het fijn om ook daar een goede start te kunnen maken. Daarom helpen wij je om thuis vertrouwd te raken met de zorg voor je kindje. Het aantal uren is afhankelijk van je zorgverzekeraar en wordt met jou afgestemd.

Luxe kraamzorg

Sommige zorgverzekeraars vergoeden in het aanvullende pakket ‘luxe kraamzorg’. Denk aan kraamzorguren bij complicaties of, zoals eerder beschreven, bij nazorg pasgeborene. Je kunt deze uren als extra zorg invullen. Dit kan in vele vormen, maar het moet wél direct met kraamzorg te maken hebben. Deze zorg kan ingezet worden als de geïndiceerde zorg niet voldoende blijkt te zijn. Deze invulling gebeurt in goed overleg.

Verplaatste kraamzorg

Het Maasziekenhuis Pantein in Beugen biedt de mogelijkheid tot verplaatste kraamzorg. Als je kind op de couveusesuite verblijft in het Maasziekenhuis en jij uit het ziekenhuis ontslagen bent, mag je bij je kindje op de couveusesuite verblijven. Jij ontvangt dan als kraamvrouw de zorg van één van onze kraamverzorgenden. De zorg voor het kind wordt verleend door de verpleegkundigen van de afdeling Kind. Zo blijven moeder en kind dag en nacht bij elkaar en wordt de zorg niet ‘onderbroken’. Als het medisch mogelijk is, zal de kraamverzorgende ondersteuning geven, zoals begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Vraag direct Kraamzorg aan